bible

 • Op die Woord van God Alleen – Sola Scriptura
 • Deur Geloof Alleen – Sola Fide
 • Deur Genade Alleen – Sola Gratia
 • Deur Christus Alleen – Solus Christus
 • Aan God Alleen al die Eer – Soli Deo Gloria

Ons Belydenis >>

Doelstellings van die Gemeente

1. OPBOU ( Bid, bou, bind, bedien)

Omdat ons as gemeente van Jesus Christus

 • God se Naam wil verheerlik
 • Sy koninkryk uit wil brei
 • Sy Woord wil verkondig

is dit ons roeping om:

 1. Hom te aanbid in die eredienste en bidure en om voorbidding te doen vir die kerk en vir mekaar… Ons streef daarna dat ‘n aanbiddingshouding kenmerkend van ons lewens sal wees.
 2. Die gemeente op te bou in kennis en geloof deur dienste, Bybelstudies en kategese.
 3. Deur liefdevolle belangstelling in mekaar ons aan mekaar te bind, en mekaar aan die gemeente en so aan God se kerk.
 4. Mekaar met ons gawes te dien deur mekaar te besoek en te help waar ons kan.

Ons kan dit alleenlik bereik as ons die waardering vir die waarheid van Sy Woord en die gemeenskap van die gelowiges bevorder. Dit vra tyd vir die Gemeente (God se werk) en blymoedigheid wanneer ons bydra, want dis ons voorreg, plig en vreugde om die Here te ken en te dien.

2. UITBOU (Betrek, bereik, belê)

1476

Ons doel as kerk van die Here is om:

 • Hom te verheerlik
 • Sy koninkryk uit te brei
 • Sy Woord te verkondig deur:

1.a. Mense te betrek deur teenoor hulle wat Hom nie ken of aktief dien nie te getuig van die reddende genade van Jesus Christus en sy seën in die gemeente.

b. Hulle te nooi en te bring na die samekomste van die gemeente,

c. Hulle te lei tot geloof in en kennis van Jesus Christus en hulle te help inskakel sodat hulle aktiewe lede van God se kerk-familie kan wees deur Hom te dien.

 

2.a. Die wat nie inskakelbaar is nie te help bereik met die evangelie.

b. Waar nodig te help om gemeentes te stig/vestig wat die bediening kan voortsit.

Ons besef dit sal werk, tyd en geld van ons gemeente verg.

 

Daarom moet ons tyd en geld belê in die uitbreiding van die koninkryk.

Al die aksies sal deur ons gebede voor God gedra word.