bible

  • Op die Woord van God Alleen – Sola Scriptura
  • Deur Geloof Alleen – Sola Fide
  • Deur Genade Alleen – Sola Gratia
  • Deur Christus Alleen – Solus Christus
  • Aan God Alleen al die Eer – Soli Deo Gloria

Doel

Doel 2