Christus gesentreerde berading word gekenmerk wanneer die beradene al nader in verhouding met Jesus en met Jesus se bruid (die kerk ) tree. Die beradene sal meer en meer toegewyd wees in sy diens aan Christus en sal ook meer en meer van sy gawes en bronne, tot opbou van die liggaam van Christus, gee.

 

‘n Goeie berader word gekenmerk deur die Christus gesentreerde wyse waarop hy die beradingsproses hanteer. ‘n Goeie berader sal altyd die beradene nader aan Jesus en Jesus se bruid roep. Hy sal die beradene altyd aanmoedig om meer diensbaar te wees en meer van homself te gee, nooit minder nie, want die goeie berader weet dat die beradene se fundamentele probleem is dat hy Jesus nie dien soos hy moet nie.

 

Enige berading waarin mense aangemoedig word om minder te dien en om hulself te distansieer van die gemeenskap van die gelowiges en van die werksaamhede van Christus se liggaam, selfs al is dit net vir ‘n wyle, is onchristelik en sal nie lei tot die opbou en sielsgenesing van die beradene nie.

 

Jesus het mense altyd aangemoedig om meer te dien, Hom meer getrou te volg, meer vir Hom te doen en meer van hulself vir Hom te gee, nooit minder nie.

 

Mat 22:37; Luk 9:23-27, 57-62; 14:25-33