Wat is die verskil tussen die Christen huwelik en enige ander huwelik? Het die Christen huwelik nie probleme nie, terwyl die ander wel probleme het? Nee, ons weet dis nie so nie, Christene het net soveel probleme in hulle huwelik soos ander mense. So wat is dan die verskil tussen die Christen huwelik en ander huwelike? Of miskien moet ek liewer vra, wat is die verskil tussen ‘n Christus gesentreerde huwelik en ‘n nie Christus gesentreerde huwelik?

 

Die kort antwoord is dat mense in die Christus gesentreerde huwelik, weet hoe om probleme te hanteer, hulle weet wat om met probleme te doen. En dit kan ons opsom in drie punte:

 

  1. In die eerste plek besef en erken mense in ‘n Christus gesentreerde huwelik, dat hulle sondaars is. Sien, selfs in die sekulêre wêreld word dit as redelik vanselfsprekend aanvaar dat jy ‘n probleem eers kan oplos wanneer jy erken dat daar ‘n probleem is.

 

Daar is so kort YouTube video wat ek onlangs kyk waar ‘n man en ‘n vrou sit en gesels, en die vrou vertel vir die man hoeveel druk sy het en sy praat van die kopseer en alles wat sy heeltyd het en hoe erg dit is. Uiteindelik draai sy so dat jy kan sien dat daar ‘n spyker in haar voorkom vassit. Die man begin toe natuurlik deur vir haar te probeer verduidelik dat die probleem is dat daar ‘n spyker in haar voorkop is. Maar hoe meer hy probeer, hoe meer skiet sy hom af. Sy weier eenvoudig om te aanvaar dat die spyker waarskynlik die oorsaak van die probleme is, en dat die verwydering van die spyker die probleme gaan oplos.

 

Dit is ongelukkig hoe baie mense vandag is, ook in verband met hulle huwelike. Daar is allerhande probleme, dit kan gesien word in mense se optrede oor die algemeen, hulle optrede teenoor huweliksmaats, dit wat hulle oor huweliksmaats sê ensovoorts, maar probeer die oorsaak van die probleem uitwys, en hulle sal dit ontken met al hulle mag. In so baie gevalle word daar dan sommer summier ontken dat daar enige probleme is, “alles is OK, ons is OK, ons gaan net deur ‘n bietjie van ‘n rowwe tyd, omstandighede is net moeilike so ons het net ondersteuning en aanmoediging nodig, daar is nie probleme nie”. En dit is die begin van die einde in so baie gevalle.

 

Maar in die Christus gesentreerde huwelik is dit nie so nie, in so ‘n huwelik word probleme erken, en daar word bely dat die oorsaak van die probleme, sonde is. En dit is nie net sonde in die geheel wat geïdentifiseer word as die probleem nie, nee persoonlike en spesifieke sonde word geïdentifiseer, erken en bely, nie net tot God nie, maar ook tot mekaar. In die ware Christen huwelik word sonde (die werklike oorsaak van alle probleme) nie weggesteek of ontken nie, want die Christen besef dat hulle wie hulle sondes wegsteek niks goeds te wagte kan wees nie (Spr 28:13). Dus erken en bely hulle hulle sondes en probleme openlik tot God, tot mekaar en, indien nodig, ook tot ander broers en susters wie hulle moontlik sal kan help.

 

  1. Maar, tweedens, Christene weet ook wat om te doen met hulle sondes. Hulle weet dat hulle dit na Christus moet neem en dat hulle Hom en hulle eggenote om vergifnis moet vra daarvoor. Sien, dit is nie net ‘n geval van die erkentenis of belydenis van sonde nie, want dit herstel nie verhoudings nie, daar moet, in ware berou oor die sonde, ook vergifnis gevra word, soos wat die bede van die Onse Vader ook lui “vergeef ons ons oortredings” (Mat6:12).

 

En wanneer dit kom by die party waarteen daar gesondig is, in die Christus gesentreerde huwelik, sal daar vergewe word nog vinniger as wat vergifnis gevra is. Die ware Christen besef dat hy/sy self op genade alleen lewe, dat die vergifnis wat hy van God af ontvang het totaal onverdiend is en daarom vloei vergifnis uit die Christen uit soos ‘n onuitputbare fontein, en is hy reg om ander (insluitende natuurlik sy eggenoot) te vergewe, soos wat God hom ook vergewe het (Mat 6:12 en Ef 4:32).

 

  1. Maar dit is nie die einde van die pad om probleme op te los nie. Op hierdie stadium is die probleem geïdentifiseer, dit is bely en die verhouding is herstel (dit is belangrik om te sien dat die verhouding dan tog alreeds herstel is) nadat vergifnis gevra en ontvang is. Nou moet daardie sonde, dit wat die probleem veroorsaak het, (let wel nie net die simptome van die probleem nie, die oorsaak daarvan) uitgewis en bestry word.

 

Op hierdie punt is dit absoluut noodsaaklik om eers te besef dat die Christen die krag het, deur die werking van Christus in sy hart deur die Heilige Gees (Ef 2:10; Fil 4:13), om sonde te oorkom, of die ou mens af te lê, soos wat dit in Efesiërs 4 gestel word, en om hulle met die nuwe mens te beklee. Christene is mense wat in Christus lewend gemaak is en daarom lewend gemaak is tot die nuwe lewe.

 

Maar dit is ook net so uiters belangrik dat albei huweliksmaats sal besef dat die een wat gesondig het nie alleen in die stryd teen daardie sonde is nie. Ja selfs al was daar nie sonde teen die huweliksmaat of in die huwelik nie, enige probleme wat een persoon in ‘n huwelik het, is net soveel die eggenoot se verantwoordelikheid om te oorkom en te bestry, as wat dit die persoon se eie verantwoordelikheid is. Dit is deel daarvan om “een vlees” (Gen 2:24) te wees.

 

In Efesiërs 5 sê die Here die volgende vir ons in verband met die huwelik: “Manne, julle moet jul eie vroue liefhê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee het om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. So behoort die mans hulle eie vroue lief te hê soos hul eie liggame. Wie sy eie vrou liefhet, het homself lief;

 

Hier word daar wel gefokus op die man se verantwoordelikheid in die huwelik, maar dit word hier duidelik gemaak dat daar ‘n heiligmakende funksie in die huwelik is. En heiligmaking is niks anders as die proses van aflê van die ou mens en bekleding van die nuwe, deur die Heilige Gees nie. In die Christen huwelik is die eggenoot net so bekommerd oor sonde in haar maat as wat sy oor sonde in haar eie lewe is en daarom word daar in so ‘n huwelik onmiddellik ‘n spanpoging aangewend om enige sonde en probleme uit te sny en dit te vervang met die lewenswandel wat ooreenkomstig is met die van Christus waarin die Christen lewe en waartoe Hy geroep is (Ef 4:1).

 

Dit is iets wat op ‘n daaglikse basis in die Christus gesentreerde huwelik gebeur. Besef en erkentenis van sonde, dan ook berou en belydenis van daardie sonde tot God en die eggenoot (of enige ander persoon) waarteen daar gesondig is, en dan span die huweliksmaats saam om teen daardie sonde te stry en op daardie manier hulle huwelik, in Christus, van krag tot krag te neem.