Lees Gen 2:15-25

 

Wat is die belangrikste verhouding wat daar is? Ek glo ons as Christene sal almal saamstem dat ons verhouding met Christus eerste kom. Dit is die eerste verhouding wat daar was dit het bestaan voor enige ander verhouding. En dit is ook die enigste ewige verhouding wat daar is. Geen ander verhouding is ewig nie, want selfs die huwelik word deur die dood geskei maar nie ons verhouding met God nie (Rom 8:38-39).

 

In Efesiërs sien ons dat die apostel Paulus in die eerste drie hoofstukke ook eerstens op hierdie verhouding tussen ons en God fokus, voordat hy later by ander verhoudinge uitkom, dieselfde patroon word gevind in Kolossense. So ons verhouding met God is die eerste en belangrikste prioriteit in ons lewe.

 

Maar soos ons weet is dit nie die enigste verhouding wat daar in ons lewens is nie. Ons word omring deur ander mense, en die Woord maak dit duidelik dat ons goeie verhoudinge met alle mense moet probeer hou (Rom 12:18; Mat 22:39 – Maar let op dat ons liefde vir God, ook in die opsomming van die wet in Mat 22:34-40, weereens eerste kom en dan ons liefde vir ons naaste).

 

So al is ons verhouding met God ons heel eerste en primêre verhouding, die eerste prioriteit in ons lewe, kan ons sien dat die Here duidelik wil hê dat ons aan ander verhoudings ook moet werk. En dit is dan ook wat ons sien in die res van Efesiërs byvoorbeeld. Nadat Paulus in hoofstuk 1-3 gefokus het op ons verhouding met God, kom hy in die laaste drie hoofstukke en fokus hy in op ons verhouding met ander mense.

 

  1. Maar in daardie laaste drie hoofstukke is daar weer ‘n baie belangrike volgorde, wat nie per toeval so gedoen is nie. In hoofstuk 4, en begin van hoofstuk 5 lê Paulus so paar basiese beginsels neer waarvolgens ons moet lewe en wat natuurlik vir elke verhouding waarin ons staan geld. Maar dan van Ef 5:21 af fokus hy in op spesifieke verhoudings waarin ons staan. En daar sien ons ‘n belangrike volgorde, hy begin met die huwelik, dan beweeg hy na die ouer en kind verhouding, en dan na werkgewer en werknemer verhouding. In Kolossense volg hy dieselfde patroon, ‘n rangskikking van verhoudings in hulle regte prioriteit orde.

 

  1. In 1 Tim 3 sien ons ook iets van dieselfde patroon wat gevolg word wanneer daar gepraat word van wat manne nodig het om te kwalifiseer vir die ouderlinge amp. Daar sien ons dat, wat die verhoudings van die ouderlinge aanbetref, word die huweliksverhouding eerste geplaas. Natuurlik sien ons ook in daardie gedeelte dat ‘n swak huweliksverhouding iemand diskwalifiseer van die amp van ouderling en diaken. Dit is hoe belangrik die huwelik in God se oë is.

 

  1. Maar ons kan selfs nog verder gaan. Wat menslike verhoudings aanbetref, besef u dat die huwelik die enigste een is wat as permanent beskryf word in die Bybel? Enige ander verhouding kan verbreek word sonder dat dit sonde is, maar nie die huwelik nie. Ons mag nie die huweliksband verbreek nie. Dit sien ons duidelik in die tien gebooie en talle ander gedeeltes in die Bybel uitgespel (Eks 20:14; Mal 2:16; Mat 19:4-6; Rom 7:2-3; 1 Kor 7:10-14 ens).

 

In Maleagi 2:16, byvoorbeeld sê dit dat God egskeiding haat. Nêrens in die skrif sê God dat hy enige ander skeiding van verhouding haat nie. Dit is net die skeiding van die huweliksverhouding en die skeiding van verhouding tussen Hom en Sy volk wat Hy haat. Dit is duidelik dat die huwelik vir God van geweldige belang is. En omdat dit so is moet dit vir ons duidelik wees dat ons huweliksverhoudings ook ons eerste prioriteit moet wees, buiten natuurlik ons verhouding met die Here.

 

  1. Die ander ding wat ook wys op die prioriteit van die huwelik, is die feit dat die huweliksband in terme van verbond, deur God beskryf word in Maleagi 2:14. Met ander woorde dit is nie sommer maar net ‘n los verhouding nie, dit is ‘n ernstige verbondsverhouding. En weereens, geen ander verhouding, behalwe die verhouding tussen God en Sy mense en die huwelik, word in verbond terme beskryf, deur God nie.

 

  1. Ons kan ook daarby voeg dat die huwelik ook die eerste verhouding is wat, deur God, tussen mense ingestel is. Ons lees in Genesis 2 dat God nie vir Adam ‘n kind gegee het en die verhouding tussen pa en kind ingestel het nie. Adam is ook nie net ‘n vriend of ‘n broer of suster gegee nie. Adam is ‘n vrou gegee en dit was die eerste verhouding tussen mense waarvan ons in die Bybel lees.

 

Dit is die fundamentele verhouding tussen mense, die huwelik. Nie vriendskap verhoudings, of broer-suster of ouer-kind verhouding nie, maar man en vrou, verhouding.

 

  1. Maar kom ons gaan nog so bietjie verder, aan hoeveel ander verhoudings in die Bybel kan jy dink wat in terme van “een vlees beskryf word? Word daar ooit gesê dat broers en susters een vlees is? Of wat van jou verhouding met jou kinders, sê die Bybel ooit dat jy en jou kinders een vlees is, of dat jy jou kinders moet aankleef?

 

Nee, nie een van daardie verhoudings word in terme van verbond, of in terme van een vlees, of as ‘n “aankleef verhouding” beskryf nie. Die enigste verhouding in die Bybel wat so beskryf word is die verhouding tussen man en vrou, die huwelik, en dit sien ons natuurlik duidelik in Gen 2:24 uitgespel. So ook daarin sien ons dat die huweliksverhouding die belangrikste menslike verhouding is.

 

  1. Maar, om nog steeds by Gen 2:24 te bly, sien ons ook dat geen ander verhouding (behalwe weer die verhouding tussen ons en God) beskryf word as ‘n verhouding waar daar “verlaat” moet word nie. In ons verhouding met God word daar ‘n verlaat element aan gekoppel. Ons kan nie in die wêreld en in Christus wees nie, ons kan nie lig en duisternis wees nie (Jos 24:19-20; Mat 4:10; Mat 6:24; Jak 4:4; 1 Joh 2:15-16 ens). Ons verhouding met Christus is ‘n eksklusiewe verhouding. Ons moet alle ander gode van ons hart “verlaat” en Hom alleen volg.

 

En daar is net een ander verhouding wat so eksklusief is. Dink daaraan, word dieselfde soort toegewydheid en eksklusiwiteit van ons verwag in enige ander verhoudings in ons lewe? Moet ons eers alle ander verhoudings verlaat voordat ons vriende kan wees met iemand anders? Moet ons alle ander verhoudings verlaat sodat ons ouers kan wees vir ons kinders?

 

Nee, dit is slegs in ons verhouding met die Here en in die huwelik wat “verlaat” van ons verwag word. In Gen 2:24 staan daar geskrywe dat die man sy ouers sal verlaat en sy vrou aankleef. Dit is ‘n eksklusiewe verhouding, ‘n verhouding wat vereis dat ons ander verhoudings, in besonder dan, die verhouding met ons ouers, moet verlaat. In die volgende artikel sal ons bietjie meer sê oor hierdie “verlaat” en wat dit behels, maar vir nou is dit belangrik dat jy sal sien dat die huwelik die hoogste prioriteit in ons lewens behoort te wees. Buiten ons verhouding met God is daar geen verhouding belangriker as die huweliksverhouding nie.

 

Mag die Here ons daarin help dat ons dan ons huwelike so sal hanteer, dat ons hard sal werk aan ons huwelike, omdat Christus so ‘n hoë prioriteit aan dit gegee het.