In God se ontwerp vir die huwelik is daar ‘n fundamentele beginsel wat baie maklik versuim word. Dit is die beginsel van “verlaat”. Genesis 2:24, die teks wat God se ontwerp vir die huwelik vir ons opsom sê: “Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En hulle sal een vlees wees”. Ons besef natuurlik dat die beginsel ook geld vir die vrou, net soos wat die man sy ouerhuis moet verlaat en sy vrou aankleef, so moet die vrou ook haar ouerhuis verlaat en haar man aankleef.

 

Maar hierdie “verlaat” beginsel, alhoewel dit so fundamenteel is, is ook baie moeilik om te verstaan en toe te pas. Wat behels sit nou werklik? Beteken dit dat ons eenvoudig op ‘n ander plek gaan bly? Beteken dit dat ons nooit weer met ons ouers kontak het nie? Die kort antwoord op daardie vrae is nee. Natuurlik behoort daar steeds ‘n verhouding tussen getroude ‘kinders’ en hulle ouers te wees (die vyfde gebod geld nogsteeds) en om geografies weg te trek beteken ook nie noodwendig dat mens werklik verlaat het nie, terwyl sommiges geografies steeds baie naby aan hulle ouers woon (soms selfs in die selfde huis – alhoewel, behalwe in uiterste gevalle, dit nie aanbeveel word nie, veral vir jong getroudes) en heeltemal die beginsel van verlaat toepas.

 

Om so bietjie meer duidelikheid (natuurlik kan die onderwerp nie naastenby hier uitgeput word nie) op hierdie onderwerp te bring, kom ons kyk net na vyf punte wat hierdie verlaat beginsel baie kortliks opsom:

 

  1. Om te verlaat beteken dat jy ophou om jou ouers altyd as die maatstaf te gebruik. Die hele idee van, my ma het dit so gedoen, of my pa het dit so gedoen, daarom moet ons dit ook so doen. Dit werk nie so nie. Nou jy kan natuurlik van jou ouers leer, maar jou man of jou vrou kan dinge op ‘n ander manier doen wat nie noodwendig verkeerd is, net omdat dit anders is as jou ouers se manier van doen is nie. As jy die heeltyd jou ouers as die maatstaf of standaard gebruik, beteken dit jy het nie werklik verlaat nie.

 

  1. Om te verlaat beteken dat jy jou eie besluite neem. Met ander woorde jy is nie meer afhanklik van jou ouers vir besluite nie. Jy en jou vrou vorm ‘n hele nuwe eenheid wat julle eie besluite in onafhanklikheid moet neem. Nou weereens beteken dit nie dat advies nie van ons ouers gevra kan word, en dat advies van ouers nie aanvaar mag word nie. Nee, net soos wat jy by allerhande ander mense advies kan kry so kan jy dit ook van jou ouers af kry. Moses het die advies van sy skoonpa Jetro hoog op die prys gestel en dit aanvaar en so kan ‘n getroude paar ook nogsteeds doen.

 

Maar julle moet julle eie besluite neem en self verantwoordelikheid daarvoor neem. Jy kan nie vir elke dingetjie na jou ouers toe hardloop sodat hulle die besluite vir jou neem nie. As jy dit doen beteken dit jy het nie verlaat nie.

 

  • Om te verlaat, beteken ook dat jou ouers nie meer jou hoof vertrouelinge is nie. Wanneer jy deur ‘n moeilike tyd gaan of sukkel met iets, moenie na jou ouers toe hardloop nie. Jy gaan eers na jou man of jou vrou toe, jy praat eers met hom of haar en julle probeer dit as eenheid oplos. Jou man of vrou se skouer is die een waarop jy steun, nie meer jou ouers nie.

 

  1. Gekoppel aan punt drie is dat verlaat ook beteken dat jy minder kontak met jou ouers gaan hê. Nee jy hoef nie (en behoort nie) jou ma en pa elke dag te bel nie, jy hoef (en behoort nie) hulle nie ten minste eenkeer ‘n week te sien nie. Ek praat nie van gevalle waar ouers ernstig siek is sodat hulle versorging nodig het nie, julle verstaan dit. As jy so in aanhoudende kontak met jou ouers is, is iets fout, dit beteken jy het nie verlaat nie. Verlaat jou vader en moeder en kleef jou vrou of man aan!

 

  1. Om te verlaat beteken jy is finansiële onafhanklik. Julle het ‘n nuwe eenheid gevorm, ‘n eenheid wat op sy eie moet staan, ook finansieel. Dit is ‘n baie gevaarlike situasie om finansieel afhanklik van jou ouers te wees. Sommige ouers doen dit opsetlik, hulle hou hulle kinders afhanklik, net sodat hulle kinders in nabye kontak met hulle moet bly, sodat hulle ‘n houvas op hulle kinders kan kry.

 

Sommiges doen dit nie met opset nie, maar dit is net so skadelik, want die nuwe egpaar moet op hulle eie voete kan staan. Om finansieel afhanklik te bly van ouers beteken jy het nie verlaat en ‘n nuwe eenheid gevorm nie, dit beteken jy is verdeeld, jy staan nog met een voet in jou ouerhuis.

 

Hierdie is so ‘n paar dinge waarna jy na moet kyk en in ag moet neem sodat jy jou ouerhuis werklik verlaat. Ondersoek jouself en jou eie huwelik en maak seker dat jy verlaat het. As jy vind dat daar in jou huwelik ‘n probleem is in hierdie aspek, asseblief moenie dink dit gaan oor tyd net wegraak nie, dit raak eintlik oor tyd net erger. So werk so gou moontlik aan ‘n oplossing, praat met julle ouers daaroor en laat hulle verstaan hoe dinge moet verander.

 

Moenie toelaat dat hulle jou dreig met allerhande goed soos “ek gaan jou onterf nie”, as jy dit toelaat en jy deins terug as gevolg van hulle dreigement is dit net nog ‘n manier waarop jy nie verlaat het nie. En net terloops, dit is baie beter om jou erfporsie te verloor as om jou huwelik te verloor. Om te verlaat is ‘n baie baie noodsaaklike en basiese beginsel van die huwelik. Waar ordentlik verlaat is, is dit baie makliker om die prioriteit van die huwelik te handhaaf, maar waar nie verlaat is nie, is daar altyd verdeelde prioriteite.

 

In die liefde van Christus, gegroet!