•  nagmaalOns ken GOD deur die Woord, wat sy volkome openbaring is (2 Pet. 1:19-20)
  • Die Bybel is God se WOORD wat ons letterlik, in sy verband en in sy geheel aanvaar. (2 Tim. 3:16)
  • REDDING is uit genade alleen en deur geloof alleen (Efes. 2:5, 8:9) Hierdie saligheid is in Christus alleen (Joh. 3:16; Hand 4:12). Daar is geen ander weg na die Vader behalwe deur Jesus nie (Joh. 14:6).
  • Die KERK is daar om God te verheerlik (1 Kor 10:31).
  • Ons onderskryf die Gereformeerde BELYDENISSKRIFTE omdat hulle met die Bybel ooreenstem (1 Tim. 4:16; Hebr. 12:1-3).
  • Ons bedien die SAKRAMENTE nl. Die beleidenisnagmaal en die eenmalige verbondsdoop (1 Kor. 11:20-34; Efes. 4:5).
  • In die EREDIENS is die skrif en predeking sentraal (1 Kor 1:21).
  • Ons handhaaf die HUWELIK soos deur God ingestel, nl. ‘n permanente verbintenis tussen een man en vrou (Gen. 1:27, 2:24; Matt. 19:3-6).