Doop

1. Teken van God se verbond met ons – my.

2. Belofte van God – Ek sal vir jou ‘n God wees.

3. Bevestiging dat Hy vir my gesterf het.

4. Teken van die afwassing van my sonde deur die bloed van Christus.

5. Eenmalig (Ef. 4:5) God hoef nie tweemaal te belowe nie – Sy belofte staan vas (2 Kor. 1:20)

6. Besnydenis x1 = Doop x 1

7. By Abraham is dit: Glo + Besny – By Abraham se nageslag is dit: Besny + Glo.

8. In die heilsgeskiedenis was dit altyd eers ‘n teken van genade dan geloof, behalwe by “heidene” – eers glo dan teken.

9. Ons ontvang die verbonds teken – God neem eerste stap.

Nagmaal

1. Herinnering aan wat Jesus gedoen het.

2. Gemeenskap met God.

3. Versekering van Sy verdienste vir ons.

4. Verkondiging / getuienis van wat God vir my gedoen het en my toekomsverwagting.

5. Uitsien / reik na die wederkoms dat Hy dit vir my gedoen het.

6. Pasga – herhaaldelik = Nagmaal – herhaaldelik.

7. Glo en volg, dan gebruik om te versterk as getuienis.

8. Eers glo dan teken – deur die eeue was dit so vir almal – vandag steeds.

9. Ons herdenk die skenking van Sy liggaam en bloed. God het die eerste stap geneem en ons “tot Sy gedagtenis”.