Nasville Statement

In ons Belydenis maak ons dit duidelik dat ons die Huwelik sien as ‘n permanente verbintenis, wat deur God ingestel is, tussen een man en een vrou, soos wat duidelik gemaak word deur tekste soos  Gen. 1:27, 2:24; Matt. 19:3-6; 1 Kor 7:1-16 ens. Maar oor die laaste aantal jare is hierdie belydenis (‘n belydenis waarmee Christus se kerk haarself vir millennia kon vereenselwig) ernstig onder die aanval van die wêreld, veral vanaf die sogenaamde “LGBT’ beweging. Maar soos wat dit in die geskiedenis van Christus se kerk nog altyd die geval is, kon sy weer, deur middel van ‘n belydenis, hierdie aanval beantwoord, en wel, in hierdie geval, deur die Nashville Statement wat in Augustus 2017 deur talle kerkleiers opgestel en onderteken is.

Ons glo dat die Nashville Statement die Bybel se posisie in verband met God se ontwerp vir die seksuele, veral ten opsigte van Homoseksualisme, akkuraat en kragtig weergee. Die Nashville Statement slaag ook daarin om die hoop wat daar in Jesus Christus is, deur Sy evangelie, duidelik in die Statement aan te bied. Ons gemeente aanvaar dus heelhartig die Nashville Statement.

Vir meer oor ons posisie in verband met die Nashville Statement, kyk gerus hierdie kort video.