Inleiding tot die Tien Gebooie – Deel 1: Eksodus 20:1

Inleiding tot die Tien Gebooie – Deel 2: Eksodus 20:2

Die Eerste Gebod Deel 1 – Wat Gebied God in die Eerste Gebod: Eksodus 20:3

Die Eerste Gebod Deel 2 – Wat Verbied God in die Eerste Gebod: Eksodus 20:3

Die Tweede Gebod Deel 1 – Betekenis en Onderskeid tussen die Eerste en Tweede Gebooie: Eksodus 20:4-6

Die Tweede Gebod Deel 2 – Wat word Gebied in die Tweede Gebod: Eksodus 20:4-6

 

YouTube